วิชาวิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา-มัธยมศึกษาตอนปลาย

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คอร์สนี้จะเป็นการสอนวิทยาศาตร์ระดับมัธยมปลายแบบหลักสูตรเนื้อหาเข้าใจง่ายและใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่นานและมีหลักสูตร 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยที่จะมีคลิปการนำเสนอพร้อมภาพเพื่อก่ารเข้าใจที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังมีข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้รับ และยังมีข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นด้านล่างคลิปเพทาิให้เข้าใจถึงที่มาอีกด้วย โดยหลักสูตรมี 3 ข้อหลักดังนี้

1.การลำเลียงสารเข้า-ออกจากเซลล์

คุณจะได้รู้ว่าเซลล์คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรและมีหน้าที่อะไรบ้าง และลำเลียงสารที่ร่างกายต้องการอย่างไร

2.การรักษาดุยภาพของร่างกายมนุษย์

ขั้นตอนที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำอย่างไร และส่วนใดเป็นตัวสั่งการเราจะได้รู้กันในหน่วยการเรียนรู้นี้

3.การดำรงชีวิตของพืช

พืชมีปัจจัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิต และ สิ่งที่ส่งผลต่อพืชเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายที่ทุกคนควรรู้ หน่วยการเรียนรู้นี้สามารถช่วยคุณได้

What Will You Learn?

  • 1.เราสามารถเข้าใจในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาตร์ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • 2.ทำให้เรารู้คุณค่าและข้อดีของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
  • 3.สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้มาไปต่อยอดต่อไปในอนาคต
  • 4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
  • 5.ทำให้เรารักและรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

Course Content

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
เราจะได้เรียนรู้ว่าเซลล์คืออะไร ทำงานอย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้างในร่างกายของมนุษย์ และลำเลียงพลังงานผ่านร่างกายอย่างไร โดยมีวิธีการใดบ้างเป็นต้น

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เซลล์คืออะไรมีส่วนประกอบและลำเลียงสารเข้า-ออกอย่างไร
    00:00
  • แบบทดสอบหลังเรียน

การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
เราจะได้เรียนรู้กันว่ามนุษย์เรานั้นมีกลไกในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่ได้รับมาในร่างกายอย่างไร เมื่อได้รับมามากไปหรือน้อยไปนั้นเอง เพื่อให้ร่างกายทำงานปกติ โดยมีอวัยวะใดที่มีส่วนช่วยบ้างเป็นต้น

การดำรงชีวิตของพืช
พืชที่เราเห็นกันทุกวันนั้น เราจะได้รู้ว่าปัจจัยการเจริญเติบของมันเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง และปัจจัยเล็กๆที่ส่งผลกระทบต่อพืชมีอะไรบ้าง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet