วิชาการงานอาชีพ ม.6 เรื่อง อาชีพ

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การงานอาชีพเรื่องอาชีพ

คอสนี้จะให้ผู้เรียนได้รู้เรื่อง

– สู่โลกอาชีพ

– แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

– การเลือกใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ

What Will You Learn?

  • ช่วยในการตัดสินใจ ในเรื่องการประกอบอาชีพ

Course Content

สู่โลกอาชีพ

  • วีดีโอสู่โลกอาชีพ
    00:00
  • สู่โลกอาชีพ
    00:00
  • แบบทดสอบ สู่โลกอาชีพ

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

การเลือกใช้เทคโนโลยีในอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet