ประวัติศาสตร์-สากล

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาระ “ประวัติศาสตร์-สากล”

 

คอร์สนี้มีอะไรดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เวลาและการแบ่งยุคสมัย

บทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เนื้อหาในนี้ก็จะมี การเทียบศักราชแต่ละศักราช ว่าอันไหนมาก่อนหรือหลัง ยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ตัวอย่างหลักฐานต่างๆที่พบได้ในแต่ละยุคสมัย

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย อารยธรรมสำคัญต่างๆของโลกยุคโบราณ ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมฝั่งตะวันตก อาทิเช่น เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน และฝั่งตะวันออก อาทิเช่น จีน อินเดีย ซึ่งแต่ละอารยธรรมก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงยุคสมัย รวมไปถึงในเรื่องของการติดต่อในด้านต่างๆ ซึ่งตามมาด้วยอิทธิพลของอารยธรรมที่มีต่อกัน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สถานการณ์สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21

เป็นบทที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงคราม หรือ ภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรา

 

จัดทำโดย

 • นายพิพัฒน์พงษ์ วรรณปานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ)
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ประสิทธิ์มีบุญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
 • นางสาวบุญยฉัตร ภาคพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

 

What Will You Learn?

 • ผู้เรียนจะได้รับความรู้เเละความเข้าใจในเนื้อหา ประวัติศาสตร์-สากล
 • ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 • วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เวลาและการแบ่งยุคสมัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เวลาและการแบ่งยุคสมัย

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เวลาและการแบ่งยุคสมัย
  00:00
 • ⠀⠀⠀I. บทเกริ่นนำ
  00:00
 • ⠀⠀⠀II. วัตถุประสงค์
  00:00
 • ⠀⠀⠀III. สารบัญ
  00:00
 • เเบบทดสอบก่อนเรียน
 • 1. ความสำคัญของเวลาละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • 2. การนับและเทียบศักราช
  00:00
 • ⠀⠀⠀2.1 การนับและเทียบศักราชของไทยและโลกตะวันตก
  00:00
 • ⠀⠀⠀2.2 การนับและการเทียบศักราชของโลกตะวันออก
  00:00
 • ⠀⠀⠀2.3 หลักเกณฑ์การเทียบศักราช
  00:00
 • 3. การแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากล
  00:00
 • ⠀⠀⠀3.1 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก
  00:00
 • ⠀⠀⠀3.2 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก
  00:00
 • 4. สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  00:00
 • ⠀⠀⠀4.1 ยุคหิน
  00:00
 • ⠀⠀⠀4.2 ยุคโลหะ
  00:00
 • 5. สมัยประวัติศาสตร์
  00:00
 • ⠀⠀⠀5.1 สมัยโบราณ
  00:00
 • ⠀⠀⠀5.2 สมัยกลาง
  00:00
 • ⠀⠀⠀5.3 สมัยใหม่
  00:00
 • ⠀⠀⠀5.4 สมัยปัจจุบัน
  00:00
 • 6. ตัวอย่างเวลาเเละยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
  00:00
 • ⠀⠀⠀6.1 ตัวอย่างเวลาเเละยุคสมัยของโลกตะวันตก
  00:00
 • ⠀⠀⠀6.2 ตัวอย่างเวลาเเละยุคสมัยของโลกตะวันออก
  00:00
 • #สไลด์สรุปเนื้อหาทั้งหมด#
 • เเบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อารยธรรมของยุคโบราณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อารยธรรมของยุคโบราณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สถานการณ์สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สถานการณ์สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet