วิทยาการคำนวณ

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คอร์สนี้เป็นคอร์สของรายวิชาวิทยาการคำนวณอ้างอิงจากหนังสือวิทยาการคำนวณของสสวท. มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • คอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่
  • แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ
  • ปัญญาประดิษฐ์

Course Content

คอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่
รู้จักอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และทริคสำหรับมือใหม่เพื่อให้ได้งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

  • คอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่
    00:00
  • เนื้อหา
    00:00
  • คอนเทนต์ครีเอเตอร์

แฟ้มสะสมผลงาน
การสร้างแฟ้มผลงาน การเรียงลำดับและองค์ประกอบ

ปัญญาประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ ประโยช์น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet