วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทย์กายภาพ-เคมี)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีในเนื่อหาบทที่1-3และจะได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของตนเองหลังจากเรียนจบ

Course Content

อากาศ
องค์ประกอบต่างๆในอากาศ

  • อากาศ
    00:00
  • วิดิโอประกอบการเรียน
    00:00
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบท

น้ำ
พันธะที่ยึดเหนี่ยวของน้ำ

อาหาร
สารประกอบต่างๆที่อยู่ในอาหาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet