สังคมศึกษา

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงโครงสร้าง สถาบัน การจัดระเบียบ องค์ประกอบ การเปลี่ยนแปลง ปัญหาเเละเเนวทางของสังคมมนุษย์

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทของรัฐ รูปแบบการปกครอง การใช้อำนาจ ฐานะเเละพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ อิทธิพลที่มีผลต่อการดำรงชีวิต สถานการณ์ทางการเมือง ปัญหา นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเเลกเปลี่ยนในเเต่ละด้าน

และอีกหนึ่งบทเรียนเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่จะได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Course Content

สังคมมนุษย์

  • แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาสังคนเรื่องสังคมมนุษย์
  • สังคมมนุษย์
    00:00
  • แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสังคมมนุษย์

ระบอบการเมืองการปกครอง

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet