กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ศาตร์เเละเทคโนโลยี
About Lesson

สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน

-ทฤษฎีบิกแบงเป็นทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ที่ยอมรับในปัจจุบัน โดย มีหลักฐานสำคัญที่สนับสนุน คือ การขยายตัวของเอกภพ และไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 

-ในช่วงวิวัฒนาการ เอกภพมีสสารเกิดขึ้นในรูปของอนุภาคมูลฐาน เมื่อเอกภพขยายตัว อุณหภูมิลดลง อนุภาคมูลฐานรวมตัวกันจนเกิดเป็นอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งเป็นธาตุตั้งต้นที่ทำให้เกิดกาแล็กซี

-กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวนมาก เนบิวลา และสสารระหว่างดาว ซึ่งอยู่ รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงกาแล็กซีมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกัน โดยกาแล็กซีทางช้างเผือกมี รูปทรงเป็นกังหันมีคาน มีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ นิวเคลียส จาน และ ฮาโล

-ทางช้างเผือกเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก สังเกตเห็นเป็นแถบฝ้าขาวพาดผ่าน ท้องฟ้าเป็นทางยาว ซึ่งเกิดจากแสงของดาวฤกษ์จำนวนมากที่รวมกันอยู่ในบริเวณใจกลาง และในแนวระนาบของจานกาแล็กซีทางช้างเผือก