กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ศาตร์เเละเทคโนโลยี

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพประเภคของกาเเลกซี่ความสว่างของดาวฤกษ์เเละระบบสุริยะ

What Will You Learn?

  • ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิอเอกภพเเละเรียนรู้เกี่ยวกับประเภคของกาเเลกซี่รูปเเบบของดาวฤกษ์เเต่ละชนิดเเละระบบสุริยะ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet